¹ ² Algemene actievoorwaarden

Klik op onderstaande voorraadmodellen om de smart deal voorraad kortingen te ontdekken

100% elektrische smarts

 

smart fortwo EQ

Ontdek uw korting

 

smart fortwo cabrio EQ

Ontdek uw korting

 

smart forfour EQ

Ontdek uw korting

Meer informatie over ander lopende smart acties

"De aangegeven waarden zijn de" gemeten NEDC CO2-waarden "conform Art. 2 nr. 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153, die zijn vastgesteld overeenkomstig bijlage XII van Verordening (EG) nr. 692/2008. De waarden voor het brandstofverbruik zijn berekend op basis van die waarden. Door wettelijke wijzigingen in de onderliggende testprocedures kunnen hogere waarden ingevoerd zijn in het conformiteitscertificaat van het voertuig, dat gezaghebbend is voor de registratie van voertuigen en, waar van toepassing voor de motorrijtuigenbelasting. " "De cijfers hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van het aanbod. De cijfers worden uitsluitend aangeboden ter vergelijking tussen verschillende voertuigmodellen .De waarden variëren afhankelijk van de gekozen extra opties.".